fiolans

Regler

Regler

For at sikre en god stemning til FiO-LAN, har vi følgende regelsæt:

  GENERELT

   

  • Deltagelse til FiO-LAN forudsætter overholdelse af de til enhver tid gældende opsat af FiO-LAN, samt dansk og international lovgivning
  • Reglerne kan ændres uden varsel, og vil hurtigst muligt blive opdateret på fiolan.dk
  • Alle deltagere skal følge anvisninger fra FiO-LANs crew
  • Hvis gældende regler eller anvisninger ikke bliver overholdt, forbeholder FiO-LAN sig retten til, uden varsel, at bortvise personer fra eventet og eventets område, uden mulighed for refundering af evt. billet.
  • Vi påtager os intet ansvar for evt. hærværk, tyveri eller anden skade på udstyr
  • Vi påtager os intet ansvar for indholdet på deltageres computere
  • Vi forbeholder os retten, til at flytte på deltagere for at pladsoptimere
  • Vi gør opmærksom på, at betalte billetter ikke refunderes – medmindre arrangementet bliver aflyst
  • Af hensyn til brandregler SKAL midtergange holdes fri under hele eventet
  • Alle der begår sig på LAN-området skal have betalt indgang
  • Alt stødende indhold er strengt forbudt og kan medføre bortvisning
  • Billetter og andre udgifter refunderes IKKE i tilfælde af bortvisning
  • Hel eller delvis refundering af billet er ikke muligt, heller ikke i tilfælde af sygdom, strømafbrydelse, udfald på netværk eller andre uforudsete hændelser
  • Streaming under lanet er tilladt. Dog er reglerne for streaming af turneringerne forskelligt for de forskellige turneringer. Tjek siden for den specifikke turnering for at få svar på det.

  ALKOHOL OG STOFFER

   Det er ikke tilladt at indtage nogen former for alkohol eller euforiserende stoffer

  • Møder man op i påvirket tilstand, har crew ret til at nægte adgang til eventet
  • Dette forbud gælder hele eventets område – hallerne, parkeringsområderne, samt det omkringliggende udendørsareal
  • Det er ikke tilladt at indtage alkohol udenfor eventets område, og derefter benytte eventets soveområde i påvirket tilstand
  • Overtrædelse af disse regler vil medføre øjeblikkelig bortvisning uden undtagelse. Og uden refusion af billet.

  ANDET

  Det er ikke tilladt af ophænge plakater, skilte, uddele reklamemateriale eller på anden måde gøre reklame, uden skriftlig tilladelse fra FiO-LAN.

   • Det er ikke tilladt at sælge varer eller ydelser under Fiolan uden skriftlig tilladelse fra FiO-LAN.
   • Det er tilladt for den enkelte deltager, at medbringe mad og drikkevarer i begrænsede mængder til eget forbrug.
   • Det er ikke tilladt at optage lyd eller billed fra standup, musik eller andre optrædender til FiO-LAN.
   • FiO-LAN forbeholder sig retten til at videoovervåge eventet, tage billeder og optage video til eventet, samt at distribuere dette til internettet og bruge det til markedsføring af FiO-LAN, uden tilladelse fra personer, der måtte optræde på optagelserne/billederne.
   • FiO-LAN forbeholder sig retten til at gennemsøge deltagernes tasker, computerkabinetter m.m. igennem for alkohol, euforiserende stoffer m.m.
   • Hvis en deltager ikke vil lade FiO-LAN gennemsøge tasker, computerkabinetter m.m. vil dette medføre øjeblikkelig bortvisning.
   • Der kan forekomme drone-flyvning over hovedet på deltagerne, hvilket deltageren giver accept til ved accept af disse regler og deltagelse til FiO-LAN.
   • FiO-LAN forbeholder sig retten til at logge alt datatrafik, jfr. gældende lovgivning, på hele FiO-LANs netværk samt internetforbindelse.
   • Det er ikke tilladt at medbringe knive, knojern, attrapvåben eller andre våben, af nogen art under eventet.
   • Det er ikke tilladt at bære maske eller på anden måde dække sit ansigt til under eventet.
   • Det er ikke tilladt at benytte segboards, løbehjul og andre køretøjer indendørs til FiO-LAN, eller udendørs i forbindelse med indgangen, madboder og andre steder, hvor folk er tæt samlet.
   • Droneflyvning er kun tilladt efter skriftlig forudgående aftale med Fiolan, og vil kun blive givet, hvis man kan fremvise dronecertikat, drifthåndbog og godkendt drone, ligesom man skal have et godkendt formål med droneflyvningen.

  DELTAGERPLADSER

  • Til hver deltagerplads stilles der ét strømstik og ét netværksstik til rådighed.
  • Deltageren skal selv medbringe stikdåse og netværkskabel for tilslutning af eget udstyr.
  • Det er kun tilladt at tilslutte én computer, konsol eller lign. pr. deltager.
  • Det er ikke tilladt at tilslutte eget netværksudstyr i form af routere, access points, switche, eller andet udstyr bortset fra en computer eller konsol til FiO-LANs netværk.
  • Det er ikke tilladt at benytte højtalere.
  • Det er ikke tilladt at medbringe køleskabe, toastere, kaffemaskiner, elkedler, effektlamper eller andre elektriske apparater med et højt strømforbrug.
  • Det er ikke tilladt af medbringe sofaer, lænestole eller andre større møbler, men det er dog tilladt, at medbringe en kontorstol.
  • I soveområderne skal man placere luftmadrasser og liggeunderlag indenfor opmærkede båse, så der er soveplads til alle.
  • Det er ikke tilladt at sove under borde, på gang-arealer eller lign. Sovning skal foregå i de opmærkede soveområder.
  • Alle deltagernes ejendele skal placeres på deltagerens bordplads eller derunder.
  • Der må under ingen omstændigheder stå ejendele i gangarealerne, foran døre eller porte da disse er flugtveje.
  • Gældende lovgivning vedr. kopiering af software og ophavsretsbeskyttet materiale skal overholdes til eventet, og der henstilles til, at deltagerne er opmærksomme på, hvad der er adgang til på deres computer.
  • Det er ikke tilladt, at tvinge sig adgang til andres udstyr eller på anden måde benytte andres udstyr uden tilladelse fra rette vedkommende.
  • Når en deltager forlader eventet, er det deltagerens ansvar at tage alle sine medbragte ejendele med sig, samt smide alt sit affald i affaldsspandene.
  • Evt. glemte ejendele skal gøres krav på straks efter eventet. Efter to dage doneres resten til velgørende formål, eller bortskaffes.

  RYGNING

  • Rygning er forbudt indendørs
  • Alt rygning skal foregå udendørs
  • Der gælder samme regler for brugere af e-cigaretter og snus, som for almindelige rygere

   

  Samarbejdspartnere

  OM OS

  FiO-LAN er en del af Firmaidræt Odense.

  Vores mål er at skabe de perfekte rammer for Esportsinteresserede og krydre det med fysiske aktiviteter relateret hertil.

  KONTAKT OS

  TELEFON

  +45 2724 8211

  Følg os på de sociale medier